CooSpace - Az együttműködés színterei

A CooSpace több mint egy e-learning rendszer. Sokkal inkább egy olyan kommunikáció központú együttműködési megoldás, melyben egy adott feladat vagy élethelyzet (oktatási feladat, K+F+I tevékenység, képzés, szervezetfejlesztés) megoldása köré szerveződik egy színtér. A színtér eszközeit (fórum, hirdetőtábla, feladat, dokumentumtár, teszt, fogalomtár...) rugalmasan, az adott feladat megoldásához leginkább illeszkedve választhatjuk ki. Jelenleg Magyarországon és nemzetközi projektekben a CooSpace rendszer közel 100 ezer felhasználó számára nyújt szolgáltatásokat.
Arra törekszünk, hogy ne pusztán passzív tartalmat közvetítsünk, hanem a megoldandó feladatokat sikeresen megoldani képes, motivált közösség jöhessen létre.

logo_elolap_kicsi.png

Az Ön döntése szerint

 • e-learning: A tanulási folyamat könnyebb és gyorsabb, ha a tartalom illusztrációkat, ábrákat, multimédia anyagokat, önellenőrző teszteket tartalmaz. Az önellenőrző teszteken keresztül nemcsak a tanár, de a tanuló is visszajelzést kap az addig megszerzett tudásáról. A CooSpace kezeli a SCORM-szabványos tartalmakat, valamint folyamatosan képes monitorozni a diákok aktivitását.
 • blended learning: A CooSpace képes a hagyományos oktatási formákat ötvözni az e-learninggel . A CooSpace segítségével tehát olyan képzéseket is „e-learningesíthetünk”, amelyekhez szükség van személyes jelenlétre is: tanórák, konzultációk, mentori tevékenységek. A CooSpaceben elvégezhető feladatok esetében pedig az e-learning módszereivel történő tartalommegosztásé, oktatásé és kommunikációé a főszerep.
 • konnektivizmus és CooSpace: A CooSpace mint web 2.0-s alkalmazás támogatja a felhasználok átalakuló információszerzési stratégiáit, szakmai, szervezeti közösségek tevékenységét. A közösség tagjai folyamatosan alakítják, formálják a számukra fontos információk halmazát. A CooSpace biztosítja a színteret, az eszközt és a közösséget.

Jellemzői

 • támogatás: sok éves tapasztalattal rendelkezünk rendszerek támogatásával, Önnek csak használnia kell
 • rugalmas: alkalmazkodik az Ön képzési igényeihez
 • kipróbált: több mint 7 év, közel 100 ezer felhasználó, hazai és nemzetközi tapasztalattal
 • robusztus, stabil és biztonságos: az alkalmazott technológia lehetővé teszi a használatot kis- és nagy szervezetek számára egyaránt 
 • egyszerű - a bonyolult feladatok is egyszerűen megvalósíthatók
 • költséghatékony - egyszerű bevezetés, egyszerű integráció már meglévő (címtár, HR, CRM,...) rendszerekkel

Alkalmazási területek

 • felsőoktatás
 • közoktatás
 • felnőttképzés
 • vállalati belső képzések
 • K+F+I projektek
 • alumni, dpr
 • projekt adminisztráció
 • toborzás
 • szervezetfejlesztés
 • mérés/értékelés.

Kiknek ajánljuk

 • oktatási intézmények: felsőoktatás, közoktatás, felnőttképzés intézmények;
 • vállalatok: akiknek kötelező képzési feladataik vannak, földrajzilag távoli telephelyeken működnek, gyorsan változó termék,- vagy szolgáltatáspalettával rendelkeznek;
 • tudásintenzív szervezetek: akik kutatási és innovációs tevékenységet végeznek.

Rövid áttekintő angolul: CooSpace_eng.pdf

További információk: http://www.coospace.hu

ETR - A prediktív rendszer

Hiszünk abban, hogy a felsőoktatás oktatásszervezésének a támogatása nem csupán adatok tárolásában merül ki. Korszerű döntéstámogatással segítenie kell a tervezést és végrehajtást és nyitottnak kell lennie más rendszerek történő együttműködésre, új szolgáltatások befogadására.
A prediktív rendszerek nem egyszerűen létrehozzák az adatokat, hanem oly módon tárolják az adatok közötti kapcsolatokat, hogy ezeket felhasználva képesek megmutatni egy folyamat végrehajtásának módját, a várható költségeket, világossá teszik a lehetőségeket. Az ETR-t ezért olyan módon alkottuk meg, hogy eleget tegyenek a prediktív rendszerekkel szemben támasztott követelményeknek.

logo_etr_x240_65%.png

A felsőoktatási intézmény akkor lehet sikeres és hatékony, ha alapfeladatainak elvégzését a szolgáltatási folyamatok nagyfokú szervezettsége mellett hajtja végre. Ebben elengedhetetlen kellék az irányítás és folyamatszervezés infokommunikációs támogató rendszere, az ETR.
Az ETR az oktatásszervezési folyamatok támogatásának kiterjedt hálózatát foglalja magában. A képzések akkreditálásától a felvételi konverzióig, a tárgyválasztástól a diplomamelléklet elkészítéséig, a diákhitel ügyintézéstől a FIR jelentésig minden területen „kézre álló” eszközök állnak a felhasználók rendelkezésére.
Az ETR-ben megvalósuló folyamatok az elvégzett műveletek és kezelt objektumok számát tekintve a legnagyobb irányítási rendszerek adataival mérhetők csak össze.

 

Komplex feladatokra komplex rendszer
A rendszert önmagukban is komplex és komplett modulok együttműködése alkotja. Az ETR gondoskodik arról, hogy az oktatásszervezés a szabályozások mentén egyértelmű és kiszámítható legyen. Minden modulból elérhetőek az alábbi, speciális funkciókat kínáló alrendszerek:

 • Üzenetküldés: automatikus rendszerüzenetek kiküldését biztosítja
 • Keresés, listázás: tetszőleges szempontok szerinti listázást biztosít
 • Dinamikus tulajdonságok: saját igényeknek megfelelő tulajdonságok felvételét biztosítja a rendszerben szereplő elemekhez
 • Nyomtatvány generálás: bármilyen nyomtatvány előállítását biztosítja a hívási ponton megadott adatok alapján
 • Ellenőrzési pontok: az egyes folyamatok felügyeletét biztosítja tetszőleges, rugalmasan bővíthető ellenőrzések beépítésével
 • Nyelvi támogatás: a rendszerben rögzített adatok idegen nyelvű fordításának megadását biztosítja szótár funkcióval 

Kapcsolódási pontok
Az ETR az intézmény központi rendszerként kapcsolatban van az infrastruktúra egyéb rendszereivel (pl. gazdálkodási rendszer, munkaügyi nyilvántartás, könyvtár stb.) éppen úgy, mint az országosan működő központi rendszerekkel, adattárházakkal (Gólya, Diákhitel, FIR stb.).

A szabványos interfészek és technológiák alkalmazása lehetővé teszi, hogy új kapcsolat épülhessen ki az intézményi informatikai rendszer bármelyik elemével, ezzel növelve az integrált szolgáltatásból eredő hatékonyságot.
Az ETR köré olyan szolgáltatási környezet építhető – biztosítva a nyilvántartáshoz kapcsolódó automatikus funkciók kényelmét – amelyben egyaránt helyet kap a tartalomszolgáltatás (CooSpace) és az elektronikus ügyintézés (Modulo).

Miért ETR-t?

 • Mert a szoftver mögött professzionális terméktámogatás áll, a felsőoktatás szakértőivel és 20 év tapasztalatával
 • Mert nem szorítja az oktatásszervezést korlátok közé, de kikényszeríti a szabályozott működést
 • Mert minden szereplő annyi energiát fektet az adminisztrációba, amennyit muszáj, a feladatokat a rendszerben gyorsan, kényelmesen végzi el
 • Mert az irányításhoz szükséges információk látványosan, strukturáltan állíthatóak elő
 • Mert egy perc alatt a valóságban is 5000 kurzusfelvétel történhet

 

 

ETR_Func_kepek_v1.png

További információ: www.etr.hu

 

iCorso - a felnőttképzés nyilvántartási rendszere

Az iCorso az első Magyarországon fejlesztett, kifejezetten a szakképzés és felnőttképzés területén működő szervezetek számára kialakított komplex oktatási ügyvitelszervező megoldás.
Az iCorso a képzés tartalmi, módszertani előkészítésétől, a pénzügyi tervezésen, a toborzás/jelentkezésen, a lebonyolításon át a jelentések készítéséig minden szükséges adminisztrációt támogat. Az iCorso használata megteremti a lehetőséget a képzési folyamat tartalmi módszertani megújításához is.  Az iCorso a hatékony képzésszervezés nélkülözhetetlen monitoring rendszere, mely képes hatékonyan segíteni a menedzsment döntéseit.
icorso_logo_szlogen_kicsi.png

Ahhoz, hogy sikeresek lehessünk, egyszerre kell új résztvevőket toboroznunk, illetve építenünk korábbi ügyfeleink elégedettségére.

 • az iCorso rendelkezik a résztvevők múltjával kapcsolatos összes lényeges információval,
 • a rendszer képes a képző intézmény már meglévő weboldalába integrálódva  képzési ajánlatokat és jelentkezési űrlapokat megjeleníteni,
 • az iCorso segítségével önálló képzési weboldal is létrehozható, a vállalkozás arculatával, dinamikus szolgáltatásokkal.

Az iCorso elektronikusan készíti el az OSAP-íveket, elszámolásokat, statisztikákat, képzési szerződéseket, és mindazokat a dokumentumokat, amelyek a szabályos működés velejárói. Az adminisztráció szervezési munkáját átlátható felületekkel és könnyen érthető varázslók alkalmazásával segíti. A legtöbb nyilvántartási feladatot eddig manuálisan, az ezzel együtt járó hibalehetőségekkel számolva kellett elvégezni. Az iCorso az aktuális szabályok és eljárásrendek betartásával támogatja az ön tevékenységét.

Alkalmazási terület: szakképzés, tanfolyami képzés, vállalati képzés, felsőfokú szakképzés, továbbképzés.

iCorso_login_3.png

A teljes tanfolyami életciklus hatékony támogatása.

 • Módszertani tervezés OKJ, vagy korábbi tanfolyam alapján
  (modulstruktúra, bemeneti követelmények, elmélet/gyakorlat arány)
 • Előkészítés (gazdaságossági számítások, óraszámok, költségszerkezet)
 • Jelentkezés (adatrögzítés, előfeltétel vizsgálat)
 • Lebonyolítás (felnőttképzési szerződés, órarend, erőforrások)
 • Jelentések (OSAP jelentés elektronikus feladással, belső riportok)
 • Archiválás

icorso_infografika_x400.png

további részletek: http://www.icorso.hu

MODULO - Elektronikus ügyintézés, a külső és belső ügyfelek kapuja

Az innováció sikerének a bizonyítéka a használat. Ma a MODULO rendszerben több mint 110 ezer felhasználó és 1000 ügyintéző több mint 1 millió ügyet kezelt sikeresen. Célunk egy olyan rendszer megvalósítása volt, mely képes összekapcsolni az ügyfelet, az ügyintézőt, és a különböző informatikai rendszereket az ügyviteli folyamat mentén. Komplex megoldást kínálunk az űrlapok és folyamatok tervezésétől az archiválásig.

logo_modulo_x240_v1.png

Hatékonyság
A MODULO rendszer integrálhatósága révén az ügyintézéssel kapcsolatos minden információ rendelkezésre áll. Ha valamely korábbi ügyintézés adatait szeretnénk újra előkeresni, akkor a MODULO-ban ezt is könnyedén megtehetjük. A rendszer hatékony, jól paraméterezhető keresési felületet biztosít a folyamatban lévő, vagy lezárt ügyek megjelenítéséhez.

A folyamatok monitoringja
A rendszer adatainak elemzésén keresztül láthatóvá válnak az adminisztrációs folyamat szűk keresztmetszetei, hatékonysága és a fejlesztendő területek. Azonnali és folyamatos visszajelzést kapunk az ügyek számáról, valamint a folyamatban lévő ügyintézéshez rendelkezésre álló idő mennyiségéről.

Kérdőívek, felmérések, minőségbiztosítás
Az elektronikus ügyintézésen túl, lehetőséget kínál a MODULO rendszer on-line vagy papír alapú kérdőívek, felmérések kezelésére is, akár anonim módon. A rendszer támogatja a teljes folyamatot a nyomtatványok tervezésétől a kitöltésen át a válaszok statisztikai elemzéséig. Utóbbi végrehajtásához 16 statisztikai művelet választható ki, köztük a korrelációszámítás, a varianciaanalízis és a lineáris regresszió elemzés. Az eredmények (értékek és diagramok) Excel munkafüzetbe exportálhatók.

Modulo_login_v2.png

A teljes folyamat támogatása
 • folyamattervezés, űrlaptervezés
 • ügyféltájékoztatók, kitöltési segédletek
 • kitöltés közbeni adatellenőrzés akár külső rendszerekből is
 • dokumentumok generálása, ügyintézéshez szükséges mellékletek feltöltése
 • feldolgozás és döntés előre definiált szabályok alapján, akár ügyintézői beavatkozás nélkül
 • döntés továbbítása külső rendszerekbe
 • ügyfelek folyamatos tájékoztatása, értesítéskezelés
 • kimutatások, statisztikák generálása

Alkalmazási terület

 • kérelmek, nyomtatványok elektronikus kezelése
 • szerződéskötés folyamatkövetése, szerződések generálása
 • szabadságengedélyek
 • kötelezettségvállalás engedélyezési folyamatának kezelése
 • minőségirányítási rendszer nyomtatványainak kezelése

Szolgáltatás

 • felmérjük a folyamatokat
 • elkészítjük az űrlapokat
 • oktatást tartunk a feldolgozást végzőknek
 • figyelemmel kísérjük a működést, javaslatot teszünk a hatékonyság növelésére
 • biztosítjuk a legfrissebb verzióhoz való hozzáférést és annak egyszerű használatba vételét

További részletek: http://modulo.dexter.hu

MONITOR– üzleti intelligencia egyszerűen

Minden döntéshozó elvárása, hogy megbízható és átlátható formában megjelenő adatok gyorsan  álljanak a rendelkezésére, legyen szó termelő, szolgáltató vállalatról vagy non-profit szervezetről.
Amennyiben az üzleti folyamatai jól szervezettek, akkor az egyes területeken alkalmazott különböző, akár elszigetelt informatikai rendszerekben (gazdálkodás, CRM, bér és munkaügy, ágazati nyilvántartások...) tárolt adatok összekapcsolása és rendezett megjelenítése a MONITOR rendszer feladata.
A MONITOR kényelmes lehetőséget biztosít a már meglévő rendszereiből villámgyors adatelemzések, jelentések megjelenítésére platform függetlenül (böngésző).  Az eredmények egyszerűen exportálhatók minden elterjedt formátumban (Word, Excel, pdf), további közzététel vagy felhasználás céljából.
monitor_logoV03_v1.png

Háttér
A MONITOR rendszer a Microsoft üzleti intelligencia (BI) eszközein keresztül biztosítja a BI technológia elérését. A korszerű adatintegrációs eszköz a forrásrendszerek széles palettájának integrálását, az itt tárolt adatok egységes kezelését teszi lehetővé.
Fejlett jogosultsági és megjelenítő keretrendszere használatával egyszerű lehetőség nyílik jelentések közzétételére különböző szintű vezetők és munkatársak számára. Ezek lehetnek egyszerű adatsorra támaszkodó riport, bonyolultabb kimutatás, vagy akár összetett vezetői információkat látványos és könnyen értelmezhető formában megjelenítő jelentés, műszerfal.

Jogosultság és biztonság
Különösen nagy hangsúlyt helyeztünk az Ön üzleti adatainak biztonságára, melyet a választott technológia messzemenően biztosít. A különböző szintű döntéshozók a többdimenziós jogosultsági rendszeren keresztül hozzáférhetnek a munkájukhoz szükséges adatokhoz, de csak azokhoz.

Az Ön igényeire szabva

A Monitor lehetővé teszi, hogy az üzleti intelligenciában rejlő lehetőségeket ne csak nagyvállalatok, de akár a kis- és középvállalkozások, vagy a versenyszférán kívül tevékenykedő szervezetek, intézmények is kihasználhatják tevékenységük optimalizálására

Monitor_kep_v1.jpg

 • Riportkészítés: jelentéskészítés, beszámoló készítés
 • Adatvizualizáció: grafikonok, kijelzők
 • Dashboard: vezetői irányítópultok készítése
 • Teljesítménymutatók: kiegyensúlyozott mutatószámrendszerek (Balanced Scorecard) készítése
 • Üzleti elemzés: statisztikai kimutatások

Előnyök

 • sebesség: jelentősen csökken a szervezet kulcsfontosságú adatainak eléréséhez szükséges idő;
 • integráció: lehetővé válik különböző rendszerek adatainak integrálása, egységes kezelése és megjelenítése, hogy mindenki ugyanabból az információhalmazból, egységes fogalomrendszer alapján dolgozzon;
 • összpontosítás:  a megfelelő információk szélesebb felhasználói körhöz való eljuttatásával a szervezet szereplői jobban átlátják a szervezeten belüli szerepüket, az őket érintő releváns folyamatokat, elősegítve ezzel, hogy a saját tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb kérdésekre összpontosíthassanak.

Kérdésekre válaszok: egyszerűen és gyorsan

 • Mi történt? – egyszerű jelentések, ellenőrző listák, kimutatások;
 • Mi az oka? – többdimenziós adatelemző technológiák, OLAP, adatvizualizációs eszközök;
 • Mi a helyzet most? – teljesítménymenedzsment eszközök, mutatószámok, dashboard-ok, scorecard- technológiák;
 • Mi lenne, ha…? – előrejelző (prediktív) technológiák, adatbányász-eszközök.

Monitor_kepernyo_1.png

Kreatív feladatmegoldást támogató, tablet eszközökre optimalizált mobilalkalmazás

 

Az üzleti életben felmerülő lehetőségekre, problémákra való gyors reagálás kulcsa a szakmai tudás mellett a kreativitás, a szervezetnél rejlő potenciálok megfelelő felhasználása.

Ehhez nyújt támogatást a PadSpace, mely a tablet eszközök technikai előnyeit kihasználva, megfelelő informatikai hátteret nyújt a kreatív feladatmegoldások csoportos kidolgozásához, a csapatmunka koordinálásához.

 

Ha az Önök szervezeténél jellemző a csoportmunka, a projekt szerveződés, akkor tudja, hogy az ötletek vagy megoldások összegyűjtése csapatban sokkal könnyebb. Az ehhez használható brainstorming technikák olyan módszereket kínálnak, melyeknek segítségével ösztönözni lehet, hogy egy csapat kreatív ereje a lehető legnagyobb hatékonysággal bontakozzon ki. Azonban ezek alkalmazása szakértelmet és fegyelmezettséget igényel. A lebonyolítás során a technikákhoz gyakorlati tevékenységek tartoznak: az üres cédulákat ki kell osztani, a cédulákat össze kell gyűjteni, megfelelően rendezni, a hozzáférést a résztvevők számára megfelelően biztosítani kell.

 

A brainstorming technikák lebonyolítása azonban nemcsak papíros technikák segítségével lehetséges.

 

A megoldás a PadSpace, mert

 • miközben a papírcédulás módszerek egyszerűségét megtartja, új lehetőségeket is nyit az együttműködés területén. Az egyik ilyen új lehetőség, hogy a brainstorming technika nemcsak egyetlen valóságos térben, hanem virtuális térben is lebonyolítható.
 • a brainstorming technikák digitális környezetbe átültetett PadSpace rendszerű megvalósítása nem igényel mély szaktudást, gyakorlottságot az ilyen technikák alkalmazásában.
 • segíti a folyamat lebonyolítási hatékonyságát, azzal, hogy az eszközrendszert előkészítetten kínálja és a lebonyolítás során biztosítja az egyszerű szabályok következetes végrehajtását.
 • a manuális technikákon túlmutató elemzések készíthetők és jeleníthetők meg a segítségével (például: multidimenziós skálázás).
 • könnyű az alkalmazása a gesztusvezérelt technológiának köszönhetően!  A képernyő egy tábla és egy szegély részre tagolódik, amelyen kézi gesztusok segítségével lehet elvégezni a műveleteket (pl. mozgatás, csoportosítás).
 • ez az egyetlen olyan elérhető szoftver a piacon, mely a megoldandó problémákhoz csoportosítja az eszközöket. A projekt, a feladat rögzítésével együtt, a háttérben (felhőben) automatikusan létrejön a tárolótér, ami egyúttal lehetőséget is teremt az információk megosztására és a közös munkára.
 • az adatfelhőn keresztül automatikusan kiépül a virtuális munkakörnyezet, a felhasználói tevékenységek eredményei így automatikusan feldolgozhatóvá, megosztottá, vagy hozzáférhetővé válnak a résztvevők számára.

 

A brainstorming technikák több típusa ismert. A PadSpace rendszerben támogatott kreatív menedzsment technikák:

 • Ötletgyár – ez a típusú technika a legszabadabb formát jelenti, a folyamat során a résztvevők egymás ötleteit, „céduláit” láthatják és tetszőleges számban és sorban bővíthetik ezeket.
 • Forgószínpad – ez esetben a cédulák gyűjtése egymást követő gyűjtési körökben zajlik, a feladat súlyához szabott, megadott rendelkezésre álló időben mindenki elkészítheti a beadandó céduláit, majd a kör végén ezek a cédulák egyszerre válnak láthatóvá a résztvevők számára.
 • 6-5-3 módszer: hagyományosan 6 felhasználó 5 perces körökben 3-3 cédulát generál. Úgy valósul meg, mintha az adott körben feljegyzett 3 ötletet egy kerekasztalnál a résztvevő a mellette ülőnek csúsztatná át, aki a papíron már korábban szereplő előzetesen gyűjtött ötletekhez fűzheti saját javaslatát. A digitális megvalósításban se látható az összes korábbi ötlet, csak ahogyan a papírok résztvevőről-résztvevőre vándorolnak, külön szálakon épülnek egymásra az ötletek.

PadSpace a gyakorlatban:

 

Kétféle módon lehet az ötletgyűjtésnek nekikezdeni:

 • a probléma meghatározásával, amelyhez a megoldásokat keressük, vagy
 • a terület meghatározásával, amihez kapcsolódóan a problémákat gyűjtjük.

1. lépés

cédulagyűjtő eszközök közül ki kell választani a megfelelő módszert (Ötletgyár, Forgószínpad, 6-3-5, Miért sorozat), mellyel a közös munka során gyűjteni fogják az ötleteket, problémákat, felvetéseket, illetve ehhez beállítani a paramétereket (más számára látható, vagy nem, időbeli keret, korlát meghatározása).

2. lépés

A gyűjtő eszközök használatának eredményeként létrehozott cédulák további feldolgozásához a lehetőséget a feldolgozó eszközök adják. A célnak megfelelően, többféle típusú feldolgozó eszközből lehet választani, mellyel elvégezzük az összegyűlt ötletek tetszőleges szempont szerinti csoportosítását, feldolgozását. Ez a mozzanat akárhányszor ismételhető, azaz az ötletek egy újabb feldolgozási szempont kiválasztása után újra csoportosíthatóak a kívánt célnak megfelelően.

Az osztályozó eszköz segítségével kategoriális konstellációk, intervallum felbontások is készíthetők (a szoftver a háttérben elvégzi a számításokat, nincs szükség statisztikai háttértudásra), Az N dimenziós mérőeszköz segítségével tetszőleges számú dimenzión lehetséges az összegyűjtött cédulák elhelyezése a szabadon definiálható skála alapján. A multidimenziós skálázó (MDS) eszköz képes ezeket koordináta rendszerben ábrázolni, és a dimenziókat automatikusan redukálni, ezzel segíteni a döntéshozatalt.

3. lépés 

A gyűjtőeszközök és a feldolgozó eszközökben is lehetőség van a létrejött „cédulák” és azok osztályozásából vagy dimenzionális méréséből eredő adatok exportjára,megjelenítésére pdf vagy MS Excel formátumban.

A folyamat végig nyomon követhető és dokumentált, segítségével támogatható az aszinkron döntéshozatal, vagy akár feloldható a szervezeti hierarchia is.

 

A rendszer egy szolgáltatási szerverkomponensből (felhőmotor) és különböző mobil platformokon (Android, iOS) futó, tablet eszközökre optimalizált kliens alkalmazásokból (PadSpace kliens) áll.

padspace_infosheet_uszt.pdf

uj_szechenyi_padspace_convert.pdf


Az oktatásszervezésben, tanulástámogatásban, keresési technológiában megszerzett tapasztalatainkra építve jött létre a N-learn rendszer, mely a nano-tanulás szervezeti megvalósulását támogatja. A rendszer lényege, hogy a munkavállaló, tanuló a tananyagot kis (nano) egységekben kapja, ezáltal azok elsajátítása és ellenőrzése rövid időt vesz igénybe. Fontos, hogy ilyen módon a tanulás személyre szabható, miközben a tanuló saját maga is bővítheti a tananyagot. Az ellenőrzés folyamata is egységekre bontható, a további képzési lehetőségek is világosabbá válnak.

NANO_SYSTEM_LOGO_LOWRES.png

 Az N-learn szoftver használatával a tudásanyag „nano” méretű, közvetlen használati értékkel bíró részekre bontható, mely adaptív tananyag-fejlesztést és célba juttatást tesz lehetővé. Mindez, kiegészítve a tudásfelmérési funkciókkal és a szervezeti kompetencia térképpel már probléma-centrikus, sőt automatikus nano-tananyag összeállítást tesz lehetővé. Így az N-learn szoftver segítségével a szervezetek saját működésükre, saját tudásigényükre centralizált megoldást alakíthatnak ki. Az alkalmazás valójában egy komplex virtuális tanulási környezet, melynek központi része egy sajátos tanulmányi motor, amely alkalmas a tananyagszegmensek tárolására, regisztrálására, bővítésére, „indexelésére”, illetve legfontosabb elemként a tanuló szervezetnek megfelelő nano-tananyag kiválasztására, szelekciójára is. A  felhasználók egy webfelületen keresztül érik el a nano-learning virtuális terét, melyek megjelenítésére böngészőprogramok vagy mobil eszközök is alkalmasak. A virtuális tér biztosítja a kommunikációt a felhasználók, valamint a tanulmányi motor között.

Az alkalmazást úgy alakítottuk ki, hogy a megjelenítés alkalmazkodjon a megváltozott tartalomfogyasztási sajátosságokhoz. Így a tanuló a legkülönbözőbb munkahelyi helyzetekben könnyedén, időhöz és térhez nem kötve elérheti a számára hasznos, szükséges tudáselemeket.


Innováció - Mi is az a nano-tanulás?


Vannak olyan területek, ahol a tananyag hagyományos módon történő oktatása nem eléggé hatékony, feleslegesen köt le egyébként is szűkös, drága erőforrásokat. A nano-tanulás mint tanulási módszer ezért megpróbál alkalmazkodni a kis- és középvállalkozások rendelkezésére álló erőforrásaihoz, valamint a hétköznapok munkarendjéhez.

Ha az oktatási formákat csoportosítjuk, a jelenlét típusa szerint (megköveteli-e az oktatás szereplőinek egyidejű jelenlététét és kommunikációját) illetve a használt technológiák szerint (régi vagy új), akkor a nano-learning egy aszinkron, újszerű technológiával megvalósuló modell az oktatás, tanulás palettáján. N-learn szoftverünk ez alapján hiánypótló oktatási formaként jelenik meg az oktatási, képzési szoftverek piacán.

Miért újszerű a megoldás?

 1. Mert a hagyományos curriculumokban megszokott tanagyagok kicsi, mikroszintű tananyagegységekre bontva jelennek meg, így ezek elsajátítása is csak néhány percet vesz igénybe (aszinkron módon, tértől és időtől függetlenül, a tanuló igényeinek megfelelően).
 2. Mert a nano-tananyagegységek egymáshoz való kapcsolódása rugalmasan alakítható, annak megfelelően, hogy a különböző pozícióban lévő munkavállalóinktól milyen kompetenciákat várunk el, és azok milyen tananyagegységek mentén sajátíthatók el.
 3. Mert az egyes tananyagegységek elsajátítása időben jól tervezhető: bizonyos időtartamon belül akár folyamatosan, napi szinten érkezhetnek a tanulóhoz a nano-tananyagok.


Az N-learn szoftver alkalmazási területei

            Az új megközelítés jól illeszkedik a 2010-es évek tartalomfogyasztási szokásaihoz, így előnyben részesíti az „ott és akkor gyorsan”, a probléma felmerülésekor előhívható tananyagot. A rendszer bármikor, és bárhol alkalmazható a tanuló számára a megfelelő eszközök birtokában.  A nano-tanulás módszere és szoftverünk az elérhetőséget állítja a középpontba, mely lehetővé teszi a gyors problémamegoldást és a „tudásmorzsákat” a gyakorlat és ezen keresztül az elsajátítás részévé teszi.

Az Ön vállalatánál

 • magas a fluktuáció?
 • folyamatos a munkaerő-felvétel?
 • vannak kötelező oktatások?
 • vannak ismétlődő, szinten tartó oktatások?
 • időről-időre felmerül az igény a meglévő egyéni tudásszintek felmérésére?
 • jó lenne automatizálni a sztenderd, ismétlődő képzéseket (pl. tűzvédelmi, munkavédelmi)?
 • szeretné a tudásbeli potenciálokat feltérképezni, újrahasznosítani?
 • fontos lenne egy vállalati tudásbázis kialakítása?
 • geográfiailag széttagolt a munkakörnyezet (országos hálózatok, területi képviselői rendszerek)?
 • széles, komplex termék- és szolgáltatáspalettáról kell naprakész információval rendelkeznie a munkatársaknak?

Amennyiben a fentiek közül legalább egy igaz az Ön vállalatára, akkor a versenyelőny megtartása szempontjából kiemelkedő fontossággal bír a munkavállalók képzése, melynek kitűnő eszköze a vállalatra szabott nano-learning rendszer. A rendszerben ugyanis a tananyagok nyilvántartásával tudásmenedzsment, a tananyagok kompetenciákhoz való kapcsolásával kompetenciamenedzsment, és mindezek tanulókhoz való rendelésével pedig teljes képzésmenedzsment valósulhat meg a vállalaton belül. 


Példa a nano-tanulás és az N-learn szoftver alkalmazására


Egy nagy létszámú ügynöki hálózattal rendelkező vállalkozás (pl.: biztosító, telekommunikációs vállalkozás, gyógynövény termékeket forgalmazó nagykereskedelmi cég) a partnerei számára a termékekkel, megújuló kínálattal kapcsolatos képzéseket biztosít. E cél eléréséhez kiváló eszköz a nano-tanulási környezet, hiszen lehetővé teszi, hogy a folyamatosan változó termékportfólióra vonatkozó legfrissebb tudáselemeket eljuttassa a kiterjedt hálózat minden érdekeltjéhez. A képzés megvalósulásának részleteiről személyre-szabottságáról, a részben megszerzett tudások nyilvántartásáról a rendszer gondoskodik. Egyúttal lehetővé válik standard minősítő automatikus tesztek végrehajtása, összeállítása is.


Az oktatást biztosító és tanuló szervezetek együttműködése a nano-tanulásban az N-learn rendszer segítségével


A rendszerünk nem csak a vállalatok és a képezni kívánt munkavállaló közötti közvetítőként működhet, hanem egyben újszerű modell arra is, hogy egy szakterületen egy elektronikus keretrendszerben tárolt szakképzési tananyag hogyan kapcsolhatja össze a szakképző, továbbképző szervezeteket a kis és középvállalati szférával. Továbbra is képzőszervezetektől veszik igénybe a cégek az oktatást, azonban egy sokkal dinamikusabb,  költséghatékonyabb rendszerben.

Az N-learn rendszer újdonsága, hogy az informatikai kapcsolat segíti és támogatja mindkét szereplőt. Egyrészt a képzés eljuttatásában a szolgáltatás nyújtójától a szolgáltatás igénybevevőjéig, másrészt pedig a folyamatos és rentábilis tananyagfejlesztésben és a szolgáltatás igénybevétel szerinti elszámolásában is. Ez a megközelítés lehetővé teszi a szakértelem áruba bocsátója számára, hogy jobban alkalmazkodjon a partnerei képzési igényeihez. A rendszer egyik újdonsága a problémacentrikus tananyag-fejlesztés (PBCB Problem-Based Curricullum Building), amely azt jelenti, hogy a tananyag a szervezetben felmerülő problémára való tekintettel állítható össze. Az oktatócég a nano-tesztelés adatai alapján képet alkot az ügyfél-vállalatokban felismerhető tudásbeli problémákról. A felismerhető mintázatok segítségével rövid időtartamú képzések konfigurálhatók. Mindezt a megfelelő szintű tananyag adminisztrátor kezdeményezésére, de a tananyag struktúrája alapján és segítségével a tananyag szelekciós algoritmus támogatásával lehet létrehozni. Ezen többszintű megközelítéssel a tananyagokban felépített tudáselemek újrahasznosíthatók.

A szoftveres kapcsolat az oktatást biztosító és a tanuló szervezet egészen új, a korábbiaknál sokkal rugalmasabb együttműködését teszi lehetővé. A közös rendszerben lehetőség van az oktatási tevékenység folyamatos szolgáltatásként való értékesítésére, melyben az elszámolás rendelkezésre-állási és tartalomszolgáltatási alapon is történhet. A szolgáltatás igénybevételét a rendszer megfelelően naplózza és elszámolhatóvá teszi. A nano-tanulási rendszerben csak az igénybe vett és egyénenként eltérő mértékű tanulási tartalom alapján kell fizetni, eközben tanulási idő lerövidül, a folyamat hatékonyabbá válik. A rendszer perspektívája, hogy újabb tartalmi változtatások esetén az egyéni kompetencia térképek már segítenek a tananyag szükséges bővítésében és a folyamatos tanulás feltételeinek megteremtésében.

 

szechenyi2020_nano.pdf

szechenyi2020eng_nano.pdf

nano_infosheet_web.pdf