INGENII DEXTERITAS - a tehetség találékonysága

A DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft-t 1991-ben alakult informatikai rendszerek tervezésére, fejlesztésére és támogatására. Az elmúlt több mint két évtizedes működés során felhalmozott tapasztalat és a nemzetközileg kipróbált módszertanok, technológiák és üzleti modellek alapján, magas szintű rendszertervezési, -fejlesztési, valamint támogatási és tanácsadói szolgáltatást nyújt megrendelőinek.

Figyelmünk fókuszában az oktatási, képzési terület széles spektrumán fejlesztett informatikai rendszerek és kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások állnak. 
A megoldásaink az adminisztrációtól, az e-learning és kooperációs rendszereken át, az elektronikus ügyintézésen keresztül a monitoring és vezetői információs rendszerekig terjednek.

Értjük és megértjük ügyfeleink stratégiai céljait, elvárásait, kidolgozzuk a koncepciót, terveket készítünk és menedzseljük a projekteket. Ügyfeleinkkel és partnereinkkel hosszú távú együttműködésre törekszünk, hogy folyamatosan megfeleljünk a külső környezet elvárásainak.

Célunk hosszú távú együttműködés kialakítása ügyfeleinkkel annak érdekében, hogy az igényeiket leginkább kiszolgáló, korszerű informatikai rendszerekkel segítsük mindennapjaikat, hogy elsősorban saját üzleti céljaik elérésére fordíthassák figyelmüket.

Miért DEXTER?

 • Mert a Dexter Kft. által nyújtott szolgáltatás megbízhatóTöbb mint húsz éves tapasztalattal rendelkezünk informatikai rendszerek támogatásában. Tapasztalatból tudjuk, hogy rendszereink szolgáltatása akkor válnak igazán értékessé, ha a felhasználás támogatása a lehető legmagasabb színvonalú és megbízható.
 • Mert a Dexter kft. dolgozói tapasztalt, hozzáértő szakemberek. A munkatársainkra hosszútávon számítunk, így tapasztalatuk és tudásuk cégünk legfontosabb értéke. A folyamatos tanulás lehetősége és a stabilitás együttesen biztosítják, hogy a fejlesztésben és a partnertámogatásban is kiemelkedőek lehetünk.
 • Mert a Dexter Kft. alkalmazkodik az ügyfelei igényeihezA fejlesztési tevékenységünk, az innovációban és az üzleti modellek kialakításában is egyaránt rugalmas. A szervezeti struktúra, vezetési és szervezési modellek annak szolgálatába állnak, hogy ügyfeleink igényeinek legjobban megfelelő megoldásokat megtalálhassuk.
 • Mert a Dexter Kft. innovatív megoldásokban is élen jár. Az innovációs pályázatokban és önálló finanszírozásban, partnereinkkel együttműködésben és önállóan folyamatos törekvésünk termékeinek és szolgáltatásaink fejlesztése.

 

Filozófiánk

 • Hosszú távú partnerkapcsolat kialakítása: a szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztésével, innovatív technológiák alkalmazásával.
 • A munkatársakkal hosszú távú együttműködés biztosítása: a munkatársak erkölcsi és anyagi megbecsülésével, szakmai fejlődésük támogatásával.
 • Partnerek igényeinek megértése és céljaiknak leginkább megfelelő információs rendszerek tervezése, fejlesztése, üzemeltetése és támogatása.

 

 

  

logo_dexteringenii_x240_65%.png

Célkitűzésünk, hogy a minőség teljes körű garantálásával megfeleljen ügyfelei, munkavállalói és tulajdonosai elégedettségének.

Partnereink igényeihez igazítva, folyamatosan bővítjük szakértőink, tanácsadóink és fejlesztőink körét, és ezekhez az igényekhez kapcsolódva határozunk meg számukra új, megszerzendő ismereteket is. Alkalmazásfejlesztési gyakorlatunkban mindenkor adaptáljuk a legújabb módszertani (MSF, Agile software development) és technológiai lehetőségeket, ennek érdekében munkatársaink folyamatos képzésére nagy hangsúlyt fektetünk.

A fenti célok elérésének érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelő minőségirányítási rendszert vezettünk be, működtetünk, melynek elemeit a minőségirányítási kézikönyv rögzíti. Minőségirányítási rendszerünket megismertetjük munkavállalóinkkal, partnereinkkel, alvállalkozóinkkal, és azt a mindennapi munkavégzés során érvényesítjük. A folyamatainkat a szabvány előírásai szerint rendszeresen átvizsgáljuk, és folyamatosan fejlesztjük a minőségcélok elérése érdekében.

 • Új technikák, technológiák megismerésével és bevezetésével az előállított szoftvertermékek minőségének folyamatos növelése az ügyfeleink igényeinek figyelembevételével. Az új termékek tervezési és tesztelési folyamatában is együttműködünk már a felhasználóinkkal, hogy az elkészült termékek minél jobban megfeleljenek elvárásaiknak.

 • A tevékenységeink hatékonyságának növelése érdekében a szükséges erőforrásokat tervezzük és gondoskodunk azok folyamatos biztosításáról. A hatásköröket, felelősségeket, feladatokat egyértelműen rögzítjük. Ellenőrizzük és értékeljük működésünk hatékonyságát, ennek eredményét pedig felhasználjuk folyamataink továbbfejlesztése érdekében.

 • Kollégáink munkafeltételeit folyamatosan javítjuk a belső és külső képzéseken keresztül biztosítjuk számukra a magasabb szakmai kompetencia elérését.

 • A hosszú távú stabil működés és fejlesztés pénzügyi-gazdálkodási hátterének megteremtése.

                       9105020615_21892.jpg

A DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft. alapító tagja az Információmenedzsment klaszternek.

Az Információmenedzsment Innovációs Klaszter 2008.10.27-én alakult azzal a céllal, hogy tagvállalkozásainak egységes technológia-orientált fejlesztését, hazai-, illetve nemzetközi szintű versenyképességük fokozását támogassa, mind a termékpiacaikon, mind a munkaerőpiac vonatkozásában. A klaszter a versenyképesség fokozását két kulcsterületen tartja a leginkább szükségszerűnek:

 • belső versenyképesség: munkaerő-megtartási, munkaerő képzési képesség fejlesztése
 • külső versenyképesség: termék-, illetve szolgáltatási piacokon történő versenyképesség fokozása

 

Klaszter_Logo.png

http://www.i2k.hu

H2020 pályázat előkészítése és kidolgozása: Robot Tutor – GOP-3-3-4-15-2015-0029

A DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft. 2015 márciusában sikeres pályázatot nyújtott be a Széchenyi 2020 „Versenyképes IKT szektor fejlesztése” című pályázati felhívásra „H2020 pályázat előkészítése és kidolgozása: Robot Tutor” címmel. Az elnyert támogatás összege 12,12 M Ft, mely 75 %-os támogatási intenzitás mellett realizálódik.

A projekt célja, hogy a DEXTER Kft-ben rejlő valamennyi képesség kiaknázásra kerüljön a nemzetközi versenyképesség erősítése érdekében. A projekt megvalósítása során a helyzet feltérképezése után stratégia és akciótervek kerülnek kialakításra, valamint H2020-as pályázat készül Robot Tutor címmel. A cég az e-learning rendszerek közösségi működését mesterséges intelligencia felhasználásával még hatékonyabbá tevő robot tutor megvalósításához nemzetközi együttműködéseket szeretne kialakítani, és H2020 pályázati forrás megszerzését tervezi. Jelen projekt eredményeként olyan előkészített, technológiailag megalapozott koncepció terv jönne létre, mely kijelölhetné a világos utat a megvalósítás fel és ezzel megalapozná a H2020-as pályázat sikerét.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. 10. 31.

infoblokk_kedv_final.png

GOP-2007-2.1.1/A

Cégünk 2007-ben a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett 2.1.1/A pályázati kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be "Dexter Kft. fejlesztési kapacitásbővítéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése" címmel.

Bővebb információ

GOP-2008 2.1.1/A

Cégünk 2008-ban a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett 2.1.1/A pályázati kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be "Dexter Kft. szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése" címmel.

Bővebb információ

HEFOP-2008-3.4.1

Cégünk 2008-ban a Humán Erőforrásfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett 3.4.1 pályázati kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be "Humánerőforrás képzés a Dexter Kft-nél" címmel.

Bővebb információ

GOP-2008-1.3.1/B

Cégünk 2009-ben a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett GOP-1.3.1-08/B pályázati kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be „Dokumentum-kereső alkalmazás (EDUSEARCH) kifejlesztése és integrálása” címmel.

Bővebb információ

GOP-2009/2-2.1.1/A

Cégünk 2010-ben a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett GOP-2009/2-2.1.1/A pályázati kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be a „DEXTER Kft. Fejlesztői és szolgáltatói hardver és szoftver infrastruktúra bővítése” címmel.

Bővebb információ

GOP-2009-1.3.1-09/A

Cégünk 2009-ben a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett GOP-1.3.1-09/A pályázati kiírásra sikeres pályázatott nyújtott be „CORSO tanfolyam-menedzsment rendszer kifejlesztése a Dexter Kft. által” címmel.

Bővebb információ

GOP-2009 2.1.1/A

Cégünk 2009-ben a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett 2.1.1/A pályázati kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be "Dexter Kft. fejlesztői és szolgáltatói hardver és szoftver infrastruktúra fejlesztés" címmel.

Bővebb információ

GOP-1.3.1-10/A-2010-0124

Cégünk 2010-ben a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett GOP-1.3.1-10/A pályázati kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be „Mobil oktatási termékcsalád fejlesztése” címmel.

Bővebb információ

GOP-1.3.1.-11/A-2011-0178

Cégünk 2010-ben a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett GOP-1.3.1-11/A pályázati kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be „Új generációs ügyfélmenedzsment rendszer fejlesztése” címmel.

Bővebb információ

GOP-2011 2.1.1/A

Cégünk 2012-ben a GOP-2.1.1-11/A pályázati kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be. A GOP-2.1.1-11/A-2012-0365 projekt célja cégünk hardver és szoftver parkjának megújítása volt.

Bővebb információ

TÁMOP 2012 2.1.3/A

Cégünk 2012-ben a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 2.1.3/A pályázati kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be „Munkahelyi képzések a DEXTER munkavállalói részére” címmel.

Bővebb információ

GOP-1.3.1-11/B

Cégünk 2012 júniusában sikeres pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv „Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása” című pályázati felhívásra „N-learn: Nano-tanulást támogató szoftvertermék kifejlesztése és piacra vitele” címmel. 

Bővebb információ

Duális képzés a Pécsi Tudományegyetemen

A DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft. is részt vesz a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karával közösen indított duális képzésben.

2015 szeptemberétől a Mérnökinformatikus BSc alapszakra jelentkező hallgatóknak sikeres felvételi beszélgetést követően szakmai gyakorlóhelyet és rendszeres havi díjazást tudunk biztosítani a képzés teljes ideje alatt.

A részletes tájékoztatást az intézmény honlapján található: http://felvi.pmmik.pte.hu/cikk/Dualis_kepzes

A jelentkezéseket és a felmerülő kérdéseket a fenti honlapon leírtak szerint február 2. – április 30. közt a dualiskepzes@pmmik.pte.hu email-címre várjuk.

INGENII DEXTERITAS - a tehetség találékonysága, a találékony tehetség

dexter szó előfordulásai a Thesaurus Linguae Latinae, [A latin nyelv kincstára] (a legnagyobb latin szótár) alapján, válogatva:

 • Sevillai Szent Izidor [6. sz.]: Az etimológiák vagy eredetek 20 könyve - XI. könyv, 1. rész, 67. fejezet:dextera vocatur a dando. Ipsa enim pignus pacis datur, ipsa testis fidei atque salutis adhibetur. A dexter szó az adásból (a dando) származik. Ezt adják ugyanis a béke zálogául, ez szolgál tanúbizonyságul és üdvözlésül. Átvitt értelemben annyi, mint propitius, faustus [kegyes, szerencsés]
 • Vergilius: Aeneis VI. ének 301-2. Salve, vera Iovis proles Hercules J. L.] decus addite divis / et nos et tua dexter adi pede sacra secundo! Lakatos Imre ford.: Üdv, Jupiter te igaz fia hát, új éke az égnek, / Jer közibénk kegyesen, kedvvel nézd áldozatunkat. Prózai fordításban: Üdv, Jupiter igaz sarja, istenekhez járuló ékesség, mind hozzánk, mind oltárodhoz szerencsével [dexter], jó szándékkal jöjj!
 • Servius [4. sz. kommentátor] a fenti szöveghelyhez: DEXTER ADI - id est propitius. Pseudo-Vergilius: Aetna 4. sor: dexter venias mihi carminis auctor; Szabó Kálmán ford.: Kegyesen jöjj, versem adója.
 • Propertius: Elégiák IV. könyve, 9. vers 72-3. sorok: sancte pater salve, cui iam favet aspera Iunö sancte, velis libro dexter inesse meo. Horváth István Károly fordítása: Szent atya, üdv néked! már zord Iuno se haragszik! / Szent atya, könyvemben, jöjj, szerepelj kegyesen! Prózafordítás: Szent atya, üdv néked, akit már segít a zord Iuno, / szent atya, óhajts bár, hogy kegyesen jelenj meg könyvemben.
 • Statius: Silvae [Erdők = Elegyes versek] I. könyv, 2. vers 211-2 sorból: dexter vultus adnuit - kegyes arccal bólint. Dexteritas annyi, mint humanitas, sollertia [emberi érzés/méltóság, találékonyság].
 • Titus Livius: A római nép története a város alapításától 28. könyv, 18. rész 6. fejezet: tanta autem inerat comitas Scipioni atque ad omnia naturalis ingenii dexteritas - annyi kedvesség volt Scipióban [Cornelius];Scipio Africanus, a 2. karthágói háborúban Hannibál legyőzője, és mindenben oly sok természetes tehetségből származó találékonyság minden esetben.
 • Aulus Gellius [2. sz. római író]: Attikai éjszakák 13. könyv 17. rész 1. fejezet quod a Graecis dicitur... significat dexteritatem quamdam benevolentiamque... - amit a görögök philanthrópiának mondanak, emberséget és jóindulatot jelent.


Ezért a jobb kéz, mint a tanúbizonyság és az üdvözlés jelét kihasználva:

 • TESTIS FIDEI DEXTER ATQUE SALUTIS - tanúbizonyság a jobb kéz és üdvözlés
 • TESTIS FIDEI DEXTER - tanúbizonyság a jobb kéz
 • A DEXTER ADEST, inest, adit [jóakarattal jelen van, hozzájárul] formulájában, amelyet a pogány istenekre [Hercules, Ianus] vagy istenkirályokra, felsőbb személyekre [pl.Germanicus Caesar, Augustus korán elhalt utódjelöltje] alkalmaztak, így: DEXTER ADEST - jóindulattal van jelen
 • A derék Livius nyomán - játszva: INGENII DEXTERITAS - a tehetség találékonysága, a találékony tehetség.